Produkter Tjenester Meny
VB rørlegger med arbeidsklær og armene i kors

Medarbeidere i VB Fosen VVS

Medarbeidere

Arne Haugsnes

Daglig leder

arne@fosenvvs.no
Mobil: 91532242

Idar Hansen

Rørlegger

Lars Bonvik

Kontoransvarlig

Martin Engebretsen

Rørlegger